Downloads

Inschrijfformulier
Prijslijst
Brochure
Keukenbrochure
Concept Koopovereenkomst
Concept Leveringsakte
Concept Splitsingsakte
Splitsingstekening
Verdeling parkeren en bergingen
Concept begroting VvE

Residentie Huygenshof wordt getransformeerd / gebouwd met Woningborg Garantie- en waarborgregeling

Het Certificaat Transformatie biedt u als koper een aantal belangrijke zekerheden.

De afbouwwaarborg
Gaat uw bouwondernemer gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekken wij u een schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de voor u van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.

De herstelwaarborg
De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van uw woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van uw woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn.

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie is zo opgesteld dat niet alleen nieuwe toegevoegde onderdelen worden gegarandeerd. Ook oude bestaande onderdelen vallen onder de garanties. Een klein voorbeeld. Een fundering waaraan niets is gedaan valt onder de garantie. Bij een gebrek zal de bouwonderneming dus moeten herstellen. Overigens is de kans dat zo’n gebrek ontstaat erg klein. Want natuurlijk is het zo dat vooraf grondig onderzoek is gedaan naar de oude bestaande onderdelen. En alleen als deze nog voldoen, blijven ze gehandhaafd. Dat is een vereiste voordat wij certificaten kunnen afgeven. Woningborg heeft preventie dus hoog in haar vaandel staan. Dat geeft een veilig gevoel.

De bouwonderneming geeft dus de garanties. Zij herstelt een gebrek als dit onder de garantie valt. Woningborg op haar beurt waarborgt deze garanties. Dus mocht uw bouwonderneming een gebrek niet repareren dat wel onder de garantieverplichtingen valt, dan zorgt Woningborg voor herstel. Het bezit van het Woningborg-certificaat geeft u dus echt alle zekerheid.

Hoe lang en op welk onderdeel van de woning garantie zit, kunt u hieronder nalezen in de (digitale) brochure ‘Woningborg Garantie- en waarborgregeling Transformatie 2017’.

Brochure Woningborg
Concept Aannemingsovereenkomst